Eid bibliotek kombinasjon Eid vgs

   
Prolog : samfunnsfag for vidaregåande
Huskelisten er tom
Vis
Tittel
 • Prolog : samfunnsfag for vidaregåande
Språk
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Emne
År
 • 2016
Noter
 • PROLOG - Samfunnsfag er bygd opp som ein antologi, basert på opne læringsressursar. Boka inneheld tekstar som dekkjer måla i læreplanen. Forfattarane er lærarar, lektorar og andre fagpersonar frå ulike fagmiljø. Dei fleste fagartiklane er gjennomarbeidde, oppdaterte bidrag frå NDLA, som er sette inn i overordna kapittel. Nettsidene til NDLA kan dermed gjerne brukast som digital ressurs for tilleggsstoff, fordjuping og oppgåver. PROLOG - Samfunnsfag: - forenklar arbeidet for læraren - gir læraren større fridom og styrkjer det faglege initiativet - er ein antologi som gir et variert utval av fagstoff - inneheld skreddarsydd stoff som er retta inn mot førebuing til eksamen - inneheld tidlegare eksamensoppgåver og døme på vurderingskriterium - gir høve til fordjuping innanfor kvart enkelt tema - dekkjer læreplanmåla for samfunnsfag Vg1/Vg2
ISBN
 • 978-82-446-2331-5
Tilgjengelige
 • 16/125
Venteliste
 • 0 (0)
*00001776 am 2200301  4500
*00153068
*008160526s2016  no   r     l0nno 9
*015 $a150184252 $bBokbasen AS
*019 $bl $dL
*020 $a978-82-446-2331-5 $bh.
*025 $a9788244623315
*040 $aBokbasen AS
*24500$aProlog $bsamfunnsfag for vidaregåande
*260 $aOslo $bKommuneforl.$c2016
*300 $a255 s. $bill. $c26 cm
*520 $aPROLOG - Samfunnsfag er bygd opp som ein antologi, basert på opne læringsressursar. Boka inneheld tekstar som dekkjer måla i læreplanen. Forfattarane er lærarar, lektorar og andre fagpersonar frå ulike fagmiljø. Dei fleste fagartiklane er gjennomarbeidde, oppdaterte bidrag frå NDLA, som er sette inn i overordna kapittel. Nettsidene til NDLA kan dermed gjerne brukast som digital ressurs for tilleggsstoff, fordjuping og oppgåver. PROLOG - Samfunnsfag: - forenklar arbeidet for læraren - gir læraren større fridom og styrkjer det faglege initiativet - er ein antologi som gir et variert utval av fagstoff - inneheld skreddarsydd stoff som er retta inn mot førebuing til eksamen  - inneheld tidlegare eksamensoppgåver og døme på vurderingskriterium - gir høve til fordjuping innanfor kvart enkelt tema - dekkjer læreplanmåla for samfunnsfag Vg1/Vg2
*650 $fStudiespesialisering $1ST $2Udir $9nob
*650 $fStudiespesialisering $1ST $2Udir $9nno
*650 $fYrkesfaglige utdanningsprogram $1YU $2Udir $9nob
*650 $aSamfunnsfag$1SAF1001$2Udir $9nob
*650 $aSamfunnsfag$1SAF1001$2Udir $9nno
*650 $dVG1 $2Bokbasen AS $9nob
*650 $dVG1 $2Bokbasen AS $9nno
*650 $dVG2 $2Bokbasen AS $9nob
*650 $dVG2 $2Bokbasen AS $9nno
*650 $bGrunnbøker $2Bokasen AS $9nob
*650 $bGrunnbøker $2Bokasen AS $9nno
^
Det finnes ingen anmeldelser for denne boken.
Klikk her for bli den første til å gi din mening

PROLOG - Samfunnsfag er bygd opp som ein antologi, basert på opne læringsressursar. Boka inneheld tekstar som dekkjer måla i læreplanen. Forfattarane er lærarar, lektorar og andre fagpersonar frå ulike fagmiljø. Dei fleste fagartiklane er gjennomarbeidde, oppdaterte bidrag frå NDLA, som er sette inn i overordna kapittel. Nettsidene til NDLA kan dermed gjerne brukast som digital ressurs for tilleggsstoff, fordjuping og oppgåver. PROLOG - Samfunnsfag: - forenklar arbeidet for læraren - gir læraren større fridom og styrkjer det faglege initiativet - er ein antologi som gir et variert utval av fagstoff - inneheld skreddarsydd stoff som er retta inn mot førebuing til eksamen - inneheld tidlegare eksamensoppgåver og døme på vurderingskriterium - gir høve til fordjuping innanfor kvart enkelt tema - dekkjer læreplanmåla for samfunnsfag Vg1/Vg2

Send til
Eks. navnStatusForfallsdatoTilhørerHylle
Data pager
Data pager
Ex1Utlånt19.06.2020Eid bibliotek 
Ex2Utlånt22.06.2018Eid bibliotek 
Ex3Tilgjengelig Eid bibliotek 
Ex4Tilgjengelig Eid bibliotek 
Ex5Utlånt19.06.2020Eid bibliotek 
Ex6Utlånt19.06.2020Eid bibliotek 
Ex7Utlånt19.06.2020Eid bibliotek 
Ex8Utlånt19.06.2020Eid bibliotek 
Ex9Utlånt19.06.2020Eid bibliotek 
Ex10Utlånt22.06.2018Eid bibliotek