Eid bibliotek kombinasjon Eid vgs

   
Mestring av sorg: håndbok for etterlatte og hjelpere
Huskelisten er tom
Vis
Forfatter
Tittel
 • Mestring av sorg: håndbok for etterlatte og hjelpere
Medansvarlig
Språk
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Hylleplassering
 • 155.9 D
Eier
 • Eid bibliotek
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2017
Noter
 • Dette er en bok for alle som har mistet en som står dem nær. Den inneholder konkrete, praktiske råd som kan hjelpe den enkelte sørgende og familien å møte og mestre sorg, slik at de klarer å leve bra med et smertefullt tap. Rådene er basert på forfatternes mangeårige arbeid med sorg i praksis og i forskning. Boken vil også være nyttig for sosiale nettverk, personell som arbeider innen helse- og sosialvesen, og andre som hjelper sørgende. Om forfatterne: Professor Atle Dyregrov (f. 1951) er spesialist i klinisk psykologi og en av grunnleggerne av Senter for Krisepsykologi i Bergen, der han siden 1988 har arbeidet med barn og voksne som opplever forventede eller plutselige dødsfall. Før dette arbeidet han i nesten et tiår ved Barneklinikken på Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen, det meste av tiden med sorg hos barn, unge og voksne. Han er forfatter av en rekke bøker på sorg- krise- og traumeområdet. Han er faglig leder ved Senter for Krisepsykologi og professor ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Professor Kari Dyregrov (f. 1951) er fysioterapeut og sosiolog med mer enn 20 års forskningserfaring ved Senter for Krisepsykologi og Folkehelseinstituttet. Hun har forsket på etterlattes sorg, hjelpetiltak, selvmordsproblematikk og likemanns- og sosial nettverksstøtte. Kari tok initiativ til Landsforeningen for etterlatte ved selvmord i 1999. Hun er forfatter av en rekke fagpublikasjoner. I dag er hun professor ved Høgskulen på Vestlandet, avdeling for helse- og sosialfag, og seniorforsker ved Senter for Krisepsykologi ved Universitetet i Bergen.
ISBN
 • 978-82-419-1418-8
Tilgjengelige
 • 0/1
Venteliste
 • 0 (0)
*00002489nam 22002771 4500
*00157766
*008161220s2017  no   ar     00nob 9
*015 $a150260731$bBokbasen AS
*019 $bl
*020 $a978-82-419-1418-8$bib.
*025 $a9788241914188
*040 $aBokbasen AS
*0820 $a155.937$zh$223/nor
*0821 $a155.9$zb$223/nor
*090 $c155.9$dD
*10010$aDyregrov, Atle$d1951-$jNO$0(NO-TrBIB)90110667$8m
*24510$aMestring av sorg$bhåndbok for etterlatte og hjelpere$cAtle Dyregrov og Kari Dyregrov
*260 $aBergen$bVigmostad Bjørke$c2017
*300 $a183 s.$c22 cm
*520 $aDette er en bok for alle som har mistet en som står dem nær. Den inneholder konkrete, praktiske råd som kan hjelpe den enkelte sørgende og familien å møte og mestre sorg, slik at de klarer å leve bra med et smertefullt tap. Rådene er basert på forfatternes mangeårige arbeid med sorg i praksis og i forskning. Boken vil også være nyttig for sosiale nettverk, personell som arbeider innen helse- og sosialvesen, og andre som hjelper sørgende. Om forfatterne: Professor Atle Dyregrov (f. 1951) er spesialist i klinisk psykologi og en av grunnleggerne av Senter for Krisepsykologi i Bergen, der han siden 1988 har arbeidet med barn og voksne som opplever forventede eller plutselige dødsfall. Før dette arbeidet han i nesten et tiår ved Barneklinikken på Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen, det meste av tiden med sorg hos barn, unge og voksne. Han er forfatter av en rekke bøker på sorg- krise- og traumeområdet. Han er faglig leder ved Senter for Krisepsykologi og professor ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Professor Kari Dyregrov (f. 1951) er fysioterapeut og sosiolog med mer enn 20 års forskningserfaring ved Senter for Krisepsykologi og Folkehelseinstituttet. Hun har forsket på etterlattes sorg, hjelpetiltak, selvmordsproblematikk og likemanns- og sosial nettverksstøtte. Kari tok initiativ til Landsforeningen for etterlatte ved selvmord i 1999. Hun er forfatter av en rekke fagpublikasjoner. I dag er hun professor ved Høgskulen på Vestlandet, avdeling for helse- og sosialfag, og seniorforsker ved Senter for Krisepsykologi ved Universitetet i Bergen.
*521 $aPasser for Voksen år
*650 0$aSorg$2Bokbasen AS$9nob
*650 0$aSorg$2Bokbasen AS$9nno
*650 0$aKrisepsykiatri$2Bokbasen AS$9nob
*650 0$aKrisepsykiatri$2Bokbasen AS$9nno
*70010$aDyregrov, Kari$d1951-$eforf.$jNO$0(NO-TrBIB)90875137$8f
*850 $aEid bibliotek
^
Det finnes ingen anmeldelser for denne boken.
Klikk her for bli den første til å gi din mening

Dette er en bok for alle som har mistet en som står dem nær. Den inneholder konkrete, praktiske råd som kan hjelpe den enkelte sørgende og familien å møte og mestre sorg, slik at de klarer å leve bra med et smertefullt tap. Rådene er basert på forfatternes mangeårige arbeid med sorg i praksis og i forskning. Boken vil også være nyttig for sosiale nettverk, personell som arbeider innen helse- og sosialvesen, og andre som hjelper sørgende. Om forfatterne: Professor Atle Dyregrov (f. 1951) er spesialist i klinisk psykologi og en av grunnleggerne av Senter for Krisepsykologi i Bergen, der han siden 1988 har arbeidet med barn og voksne som opplever forventede eller plutselige dødsfall. Før dette arbeidet han i nesten et tiår ved Barneklinikken på Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen, det meste av tiden med sorg hos barn, unge og voksne. Han er forfatter av en rekke bøker på sorg- krise- og traumeområdet. Han er faglig leder ved Senter for Krisepsykologi og professor ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Professor Kari Dyregrov (f. 1951) er fysioterapeut og sosiolog med mer enn 20 års forskningserfaring ved Senter for Krisepsykologi og Folkehelseinstituttet. Hun har forsket på etterlattes sorg, hjelpetiltak, selvmordsproblematikk og likemanns- og sosial nettverksstøtte. Kari tok initiativ til Landsforeningen for etterlatte ved selvmord i 1999. Hun er forfatter av en rekke fagpublikasjoner. I dag er hun professor ved Høgskulen på Vestlandet, avdeling for helse- og sosialfag, og seniorforsker ved Senter for Krisepsykologi ved Universitetet i Bergen.

Send til
Eks. navnStatusForfallsdatoTilhørerHylle
Ex1Utlånt10.10.2019Eid bibliotek155.9 D